Please enable javascript in your browser to view this site!

Lean Canvas Workshop

רובם המכריע של המוצרים החדשניים בעולם נכשל. כך בחברות גדולות, בעסקים בינוניים, כמו גם בסטארטאפים. אחת הסיבות העיקריות לכשלון היא יצירת מוצר/שירות שהמודל העסקי שלו לא שלם. למשל, מוצר שאין לו דרישה אמיתית בשוק, או שירות שהוצאות התפעול שלו עולות על ההכנסות, או מוצר ללא ערוצי שיווק. 

בשנים האחרונות, קהילת הסטארטאפים - אצלם המצב חמור במיוחד - פיתחה כלי ניהול אסטרטגי חדש שנקרא Lean Canvas. מטרתו לוודא שהיזמים זוכרים להתייחס לכל הזוויות הנדרשות בפיתוח מוצר חדש, למשל:

  • הבהרת הבעיה/הצורך במוצר
  • היתרון התחרותי וערוצי שיווק למוצר
  • המודל העסקי
  • מי יהיו המשתמשים הראשונים (Early Adopters)? 
  • וכולי.

ה-Lean Canvas היא דיאגרמה ויזואלית, של עמוד אחד, שהיזמים נדרשים למלאה בתוך 60 דקות. לאחרונה התחילו גם עסקים שאינם סטארטאפים להשתמש בדיאגרמה, כדי לבדוק רעיונות חדשים למוצרים/שירותים. 

במהלך הסדנא נלמד כיצד להשתמש בדיאגרמה, ונתרגל אותה בקבוצות. כמו כן, המרצה ידגים כיצד הוא בוחן מוצרים/שירותים חדשים לעסק שלו באמצעות המתודה הזו.

הסדנא הזו מועברת פעמיים בשנה באיטליה ב-Digital Accademia, והועברה פעמים רבות בעברית ובאנגלית באירופה ובישראל. 

לסדנא גרסאות משעה וחצי ועד ליום שלם.

לפרטים: lior@thefrenkel.com