סופסופ זה מגיע... הספר המודפס

אחרי המון עבודה ואנשים ממש יקרים שעזרו בדרך, זה הגיע. 

הספר הודפס במאה עותקים ראשונים, ואתם יכולים לוודא שאשמור לכם עותק בצד.

*עדכון, כל המאה הראשונים נחטפו. אבל עכשיו כולם יכולים לרכוש מעמוד הספר.